בית | הנצרות בבקעה

הנצרות בבקעה

הנצרות בבקעה

“ויהי בימים ההם , ויבוא ישוע מנצרת מן הגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן.ויהי אך עלה מן המים וירא את השמיים נבקעים והרוח כיונה יורדת עליו. ויהי קול מן השמים : אתה בני ידידי, אשר רצתה נפשי בו” (הברית החדשה ,מרקוס פרק א פסוקים 9-11 ). הירדן היה מוקד לפועלם של שני אישים רבי השפעה: אליהו הנביא ויוחנן המטביל.