בית | יישובי הבקעה

יישובי הבקעה

יישובי הבקעה

בד בבד עם תכניות שנרקמו לאכלוס ופיתוח אזור בקעת הירדן, החלו התנועות המיישבות בארגון חבורות וגרעיני מתיישבים שיהוו את הבסיס למרכיב החשוב ביותר באכלוס חבל ארץ והוא הגורם האנושי. קהילות הישובים מגוונות בהרכבן ובדרך התנהלותם; שלושה-עשר מושבי עובדים, שני מושבים שיתופיים, שני קיבוצים וארבעה ישובים קהילתיים.