בית | אתרי ביקור | אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים | ארכילאיס

ארכילאיס

האתר מזוהה עם שרידי חר' אל-ביודאת, הנמצא על כביש 90, החוצה את האתר לשניים, כעשרה קילומטרים צפונית ליריחו .  את הכפר בנה ארכילאיס, בנו של הורדוס, ומיקומו בין פצאל (מצפון ליריחו) בדרום והוא מצוין אף במפת מידבא. האתר התגלה במקרה ב-1986, בעת שעובדי חברת בזק חפרו תעלה כדי להניח קו טלפון.

בחפירות נחשפו שרידי כנסייה ביזנטית. כמו כן נחשפו שרידי יישוב גדול שראשיתו במאה הראשונה לספירה ובהם:בתי מגורים, תחנת דרכים גדולה, אמות מים ומגדל מאבני גזית, נמצאו גם שרידי מקוואות טהרה המעידים על אופיו היהודי של היישוב בתקופה זו. במקום נחשפה גם כנסייה בסיליקלית עם ממצא מיוחד של שעון שמש המעוצב ובחלקו העליון מערכת השעות, במרכזו מופיעה דמותו של היראקלס ובחלקו התחתון כתובת יוונית. היישוב חרב במהלך המרד הגדול, עם הגעת הלגיונות הרומיים לאזור בקיץ 68 לספירה.