בית | אתרי ביקור | אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים | אתרים הסטוריים וארכיאולוגיים- כללי

אתרים הסטוריים וארכיאולוגיים- כללי

כללי - בשל מיקומה הגיאוגרפי של בקעת הירדן והיותה צומת דרכים המגשר בין חלקי ארץ ישראל ומפאת חשיבותה האסטרטגית להגנה מפני פולשים ממזרח, הייתה בקעת הירדן לאזור חשוב בתקופות היסטוריות שונות.עדויות לכך עולים חדשות לבקרים באמצעות המחקר הארכיאולוגי אשר התחדש בשנים האחרונות, בעיקר בשל "סקר הר מנשה" בראשותו של פרופ' אדם זרטל, אוניברסיטת חיפה, אש חשף עדויות רבות המאירות מחדש את נושא יישובה של בקעת הירדן בתקופות שונות. האתרים המוצגים להלן, חושפים בפני המבקר מקצת מצפונות העבר של האזור ומתיישביו ;כללי - בשל מיקומה הגיאוגרפי של בקעת הירדן והיותה צומת דרכים המגשר בין חלקי ארץ ישראל ומפאת חשיבותה האסטרטגית להגנה מפני פולשים ממזרח, הייתה בקעת הירדן לאזור חשוב בתקופות היסטוריות שונות. עדויות לכך עולים חדשות לבקרים באמצעות המחקר הארכיאולוגי אשר התחדש בשנים האחרונות, בעיקר בשל "סקר הר מנשה" בראשותו של פרופ' אדם זרטל, אוניברסיטת חיפה, אש חשף עדויות רבות המאירות מחדש את נושא יישובה של בקעת הירדן בתקופות שונות. האתרים המוצגים להלן, חושפים בפני המבקר מקצת מצפונות העבר של האזור ומתיישביו ;