בית | יישובי הבקעה | ייטב | ייט"ב

ייט"ב

מושב שיתופי, התנועה הקיבוצית המאוחדת
ד.נ. ערבות הירדן, מיקוד 90670
טלפון: 02-9946888   פקס: 02-9942420
e-mail:misrad@yitav.org.il    

מיקומו, על גבעה הצופה אל נח"ל ייט"ב, כחמישה ק"מ מזרחית לצומת כביש 90 וכביש 449, וכחמישה-עשר ק"מ צפונית לצומת בית הערבה – כביש מס' 1 וכביש 90.  
היאחזות נח"ל שהוקמה בפתחו של ואדי עוג'ה, בשם - נח"ל נערן ביום ה-24 בדצמבר 1970, חודש כסלו תש"ל. בשנת 1975, עם פטירתו של יצחק טבנקין, פעיל בקיבוץ המאוחד ואביה הרוחני של התנועה להתיישבות בארץ ישראל השלמה, הוחלט להנציח את פועלו בקריאת ישוב על שמו. ביום כ"ב חשוון תשל"ז, חודש נובמבר 1976, אוזרחה היאחזות הנח"ל והייתה לקיבוץ ייט"ב – יד יצחק טבנקין.  ימיו כקיבוץ, ידעו עליות ומורדות וניסיונות לאכלסו עלו בתוהו. בשנת 1993, הגיעו לביקור בייט"ב בני הדור השני של חברי קבוצת "חבקיאל" - גרעין עולים מחבר העמים לשעבר, שומרי מסורת,  שעלו בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים ותרו אחר מקום ליצור בו חיי שיתוף בישוב כפרי בעל אופי חקלאי. בהקפות שניות של שמחת התורה תשמ"ד 1994, שנערכו בישוב הוכרז על שינוי התקנון מקיבוץ למושב שיתופי ייט"ב.  בייט"ב, קהילה שיתופית המונה ארבעים ושתיים משפחות. כאלף דונם גידולים חקלאים שונים ובהם; תמרים, חממות, פלפל בבתי-רשת וגידולי שדה נוספים.  במקום פועלים מעון  וגן-ילדים, בית כנסת, מקווה, כולבו, מוסך שמשרת את ישובי הבקעה והסביבה, וסלון יופי וטיפולי בריאות.
 על חלק מאדמות ייט"ב הוקמה החווה החקלאית – "עיינות קדם".

02-9946888