בית | אתרי ביקור | נופי תרבות מקומיים | מאגר תרצה

מאגר תרצה

אתר מאגרי מים – תרצה, הוא מפעל מים חשוב ביותר להתיישבות בבקעת הירדן. תחילתו כאגם מלאכותי האוצר מי גשמים, שיטפונות ומעט נביעות מלוחות בערוץ נחל תרצה לשימושם של חקלאי האזור. מפעל מים זה הוקם במהלך השנים: 2001-1995 . נכון להיום כלולים בו חמישה מאגרים מטיפוסים שונים המאפשרים ניצול של חמישה מליון מ"ק מים בשנה. מאחר ואיכות המים שונה מאיכות מי הקידוחים כהגדרתם על ידי  משרד הבריאות נדרשה אגודת המים לבצע במסגרת הפרויקט תשתית צינורות ראשיים נוספת – מקבילה לזו הקיימת, השייכת לחב' "מקורות", על מנת להעביר דרכה את מי-המאגרים ובהמשך גם מים נחותים - מי-קולחין, מי-ירדן וכד', נוספים לחקלאים באזור.

האתר משיק לגאון הירדן ולנהר הירדן על פיתוליו. רצועת נהר הירדן היא שמורת טבע מוכרזת מנדטורית, וכך גם אתר הפרויקט.
אגם תרצה סמוך לכביש המרכזי באזור, דרך גנדי (כביש 90).
כדאי לבקר במקום בעיקר בחורף ובעונות המעבר.
לתיאום כניסה וטיולים באזור:
מחלקת תיירות בקעת הירדן – 02-9956658
או - מתאם פקמ"ז: 02-5305511

לתיאום כניסה וטיולים באזור - מתאם פקמ"ז: 02-5305511