בית | יישובי הבקעה | מבואות יריחו | מבואות יריחו

מבואות יריחו

ישובי כפרי קהילתי, תנועת אמנה
ד.נ. ערבות הירדן, מיקוד 90670
טלפון:  054-7775119        

מיקומו בדרומה של בקעת הירדן, בשולי המורדות של הרי בנימין - מגוון נופי של הר ובקעה גם יחד. בכביש 90 פונים מערבה, לכיוון קיבוץ ייט"ב עד למסעף עם דרך עפר ומשם דרומה עד על פי השילוט עד ליישוב.  על העמק בו הוקם היישוב מתנבא הנביא הושע: "והיה העמק העכור לפתח תקווה"( הושע,ב',י"ז).
שמו – מבואות יריחו – סמלי,  בשל קרבתו לעיר יריחו.
ראשית ההתיישבות במקום החלה בשנת 1999 כחוות אקלום לניסיונות חקלאיים ועם הזמן התפתח והפך ליישוב ייחודי, המשלב את החזון ההתחלתי עם קהילתיות חמה, חיי מעשה וחיי רוח פוריים. 
בישוב מתגוררות היום עשרים ושלוש  משפחות. האוכלוסייה מגוונת המשלבת את חזון הפרחת השממה בבקעת הירדן בישוב ובבניין ארץ ישראל.  סביב לישוב נטועים מטעי תמרים פרטיים של תושבי המקום. כמו כן קיימים אמצעי ייצור משותפים, ביניהם; פרדס לימונים, ומטע תמרים בגאון הירדן. ה"כולל" המקומי – מקור הכוח הרוחני, בו עמלים באוהלה של תורה חלק מהגברים ביישוב בהדרכתו של רב המקום. מסגרת חינוכית "גינת עדן"- חווה טיפולית ייחודית לנערות בסיכון. ילדי היישוב לומדים בגן ביישוב  ייט"ב. היישוב שוכן באזור בעל חשיבות היסטורית רבה ובסביבתו נמצאים אתרים הקשורים בהיסטוריוגרפיה של עם ישראל מתקופת המקרא ועד ימינו. המים העכורים יתחלפו במים חיים, צלולים וזכים. מתוך אמונה בדברי נבואה זו שותפים אנו ליצירת  חיים במקום ומאמינים כי פריחת העמק וגאולתו תקרב את הגאולה לכלל ישראל.