בית | יישובי הבקעה | מכורה | מכורה

מכורה

מושב עובדים, האיחוד החקלאי
ד.נ. מזרח בנימין, מיקוד 90698
טלפון: 02-9943563   פקס:9941163
e-mail:misradmehora@gmail.com 
       

מיקומו – על כביש 508, כחמישה-עשר ק"מ צפונית לצומת מעלה-אפרים כביש 505 – 508, במקטע הצפוני של "כביש אלון".
ראשית דרכו של הישוב, החלה בהקמת היאחזות הנ"ל מכורה שהוקמה בתאריך י' בטבת תשל"ג,  חודש דצמבר 1972. טקס האיזרוח של היאחזות הנח"ל והקמת מושב מכורה, התקיים ביום י"ד תמוז תשל"ו,  13 יולי 1976 וגרעין המתיישבים במקום מנה עשרים משפחות. שם הישוב-צורה עברית לשם הערבי אל-כוריירה. יש המפרשים כי שמו, מסמל את כסופי העם למכורתו.

השטחים החקלאים מעובדים הן על ידי חברים פרטיים ובהם מגדלים; תמרים, זיתים ועץ שמן הארגן. כמו כן, כאמצעי ייצור משותף מעובד מטע תמרים בשטח של כארבע מאות  דונם.

כיום מונה הישוב חמישים ואחד בתי אב, כאשר מתוכם תשע משפחות קהילתיות. בשנים האחרונות התחזקה אוכלוסיית המקום על ידי קליטתם של עשרים ושש משפחות, בנים ובנות הישוב שבחרו במכורה כמקום לגדל את ילדיהם ולבנות בו את ביתם. במכורה, ארבעים ושישה  ילדים בגילאים שונים.

02-9943563