בית | יישובי הבקעה | נערן | נערן

נערן

קיבוץ, תק"מ
ד.נ.  ערבות הירדן, מיקוד 90672
טלפון:  02-9946200 פקס:  02-9946266

מיקומו, בדרום בקעת הירדן, על כביש 90, כחמישה עשר ק"מ צפונית לצומת בית הערבה – כביש 90.
קיבוץ נערן הוקם  ב-1977 כישוב אזרחי והיה לנקודת הישוב השלישית של הקיבוץ המאוחד בבקעת הירדן. על פי ועדת השמות הממשלתית הוחלט כי היישוב יקרא בשם – נירן, שם סמלי לחקלאות ובזיקה לשם הישוב הקדום נערן. מתיישביו העדיפו את השם נערן וכך הוא נקרא מיום הקמתו. בשנת 1999, יושב על ידי תנועת הבוגרים של המחנות העולים המכונה גם בשם – קבוצות בחירה הפועלים ליצירת חיי שיתוף קיבוציים במסגרת גמישה המותאמת לצרכי הפרט.

כיום בנערן, שבע קבוצות המונה כשבעים נפש, בהן 3 משפחות ושישה ילדים. כל קבוצה על מאפייניה וצרכיה, קובעת את מידת השיתוף הן מן ההיבט הכלכלי והן מן ההיבט החברתי ומהווה יחידת חיים בסיסית לחברים בה. עיקר עיסוקם ומעורבותם של חברי הקהילה בתחום החינוכי-החברתי; בארגון פעילות המחנות העולים באזור ירושלים, בהדרכת גרעיני נח"ל, בפעילויות חינוכיות במכון החגים בבית השיטה, בצוות ההדרכה של חצר כנרת ו"ומרכז דרך" העוסק  בארגון סמינרים וימי עיון במגוון נושאים;זהות יהודית, מסעות לפולין ועוד. כמו כן, משמש קיבוץ נערן כמרכז רעיוני של תנועת המחנות העולים ומארח קבוצות בכל הגילאים לאורך כל השנה.  תיאומים לקבוצות בטלפון: 02-9946200
e-mail:office@naaran.org

02-9946200