בית | אתרי ביקור | אתרי נוף ושמורות טבע | שמורת סרטבה

שמורת סרטבה

שמורת הסרטבה ומצפור הסרטבה - רכס הסרטבה ובו ההר הבולט הם אולי הסמל של בקעת הירדן.  יחידה גיאוגרפית מיוחדת בנוף של מזרח השומרון. הסרטבה היא חלק של קער גיאולוגי שנוצר בתקופות גיאולוגיות קדומות. בסרטבה עצמה חל היפוך תבליט, ולמרות שהמדובר בקער, הסרטבה היא רכס הנישא מעל בקעת-הירדן. (שכבות קדומות מצויות למעלה ושכבות מאוחרות נחתו מטה – ראו מאמרו של ד”ר בני בגין).

שיא הרכס (אלכסנדריון) מזדקר מעל לכל הרכסים הסובבים אותו, ולא בכדי הוקם בו מבצר אדיר ממדים בתקופת מלכותו של אלכסנדר ינאי ושלומציון אשתו (בשנים 103 – 67 לפסה”נ). במקום זה בנו מלכי חשמונאים ארמון מפואר (בצדו הדרום-מזרחי של ההר). בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במקום נתגלו דברי הארמון עם עמודים וכותרות מרשימות, אבני לב ענקיות (מאפיינת את הבנייה החשמונאית) ועל פי הכתובים של יוסף בן מתתיהו היה זה הארמון הגדול בארמונות המדבר, ושם כפי הנראה היו אוצרותיהם של המלכים.

בחורף עטורים המורדות המזרחיים של רכס הסרטבה מרבדי  פריחה של נורית אסיה ושלח הערבות.