בית | התנ"ך בבקעה | התנ"ך בבקעה

התנ"ך בבקעה

התנ”ך בבקעה

אירועים תנכיים רבים שזורים בתולדות עבר הירדן ויישובי עמק סוכות אשר במרכז הבקעה, הארוע הידוע מכל הוא הפיכת שנים עשר השבטים לעם ובעצם הולדתו של עם ישראל עם חציית הירדן בגלגל תחת פיקודו של יהושע בן נון. “והעם עלו מן הירדן… ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו” [יהושע ד 15].