קיבוץ גלגל , שגלגולה בהיאחזות נח"ל שהוקמה בשנת 1969.

הנקודה אוזרחה ב- 1973 על ידי התנועה הקיבוצית המאוחדת.

הגלגל מוזכר במקרא כנקודה הראשונה אליה הגיעו בני ישראל לאחר חציית הירדן, אותה נקודה בה נמשח שאול למלך.

חברי גלגל נהנים משרותי קהילה ומספקים שרותים כאלה לתושבי הבקעה.

בקיבוץ – צרכניה גדולה, מכון קוסמטיקה, מספרה, מוסך, דפוס חדשני ועוד.

בקיבוץ – 45 משפחות.

 קיבוץ גלגל – ד.נ. ערבות הירדן – 9067400

טלפון: 02-9945555

פקס:  02-9941836

דוא"ל: [email protected]