חיבורים בחקלאותחשיפת טיילת  "נוף הירדן", שביל מחבר בין הישוב מחולה לשדמות מחולה, הכניסה חופשית