איציק אדרעי מורה דרך מוסמך

תיאור הפעילות

יישוב: גלגל
איש קשר: איציק
טלפון: 050-5794732
אתר אינטרנט: https://youtube.com/@yazek1969?si=A7W59dYOAnWwQvbY