"אמפי ממושי"

תיאור הפעילות

הנתונים הטבעיים של המדרון הצמוד לגבעת אנדרטת הבקעה, יצרו במקום מעין אמפיתיאטרון טבעי. ואכן, בתכניות הפיתוח האזוריות תוכנן והוקם אמפיתיאטרון, כחלק ממערך השטחים הציבוריים הפתוחים וחורשת האנדרטה. האתר משמש את תושבי האזור לקיום עצרות, מפעלי תרבות ומופעים שונים. אל"מ אברהם אלרן – ממושי – ז"ל היה מפקד חטיבת הבקעה אשר נהרג במלחמת לבנון הראשונה.  ההתיישבות בבקעת הירדן והגנה על גבולה המזרחי של מדינת ישראל היו נר לרגליו של ממושי שפעל רבות למען האזור.

לאחר מותו, הוחלט להנציח את זכרו ולקרוא את המקום על שמו . הנתונים הטבעיים של המדרון הצמוד לגבעת אנדרטת הבקעה, יצרו במקום מעין אמפיתיאטרון טבעי. ואכן, בתכניות הפיתוח האזוריות תוכנן והוקם אמפיתיאטרון, כחלק ממערך השטחים הציבוריים הפתוחים וחורשת האנדרטה. האתר משמש את תושבי האזור לקיום עצרות, מפעלי תרבות ומופעים שונים. אל"מ אברהם אלרן – ממושי – ז"ל היה מפקד חטיבת הבקעה אשר נהרג במלחמת לבנון הראשונה.  ההתיישבות בבקעת הירדן והגנה על גבולה המזרחי של מדינת ישראל היו נר לרגליו של ממושי שפעל רבות למען האזור. לאחר מותו, הוחלט להנציח את זכרו ולקרוא את המקום על שמו .