פנצ'ריית תמסית

תיאור הפעילות

הפנצריה נוסדה ב 1993, ע"י תמסית סולומון.

מקצועית, אמינה,פועלת  באישור משרד התחבורה.

ממוקמת במפגש הבקעה

יישוב: מפגש הבקעה
טלפון: 02-9941629