שביל המפקדים הנוף והפריחה המדברית נווט ליעד
ואדי עוג'ה – נחל ייט"ב נווט ליעד
הסרטבה נווט ליעד
קובת א – נג'מה נווט ליעד
ממצפה אלון לאנדרטת המערה נווט ליעד
תלכיד פיראן נווט ליעד
קרן סרטבה נווט ליעד
ואדי זנניר – ממצפה אלון לעינות פצאל נווט ליעד
חירבית ג'יבעית לעינות פצאל נווט ליעד
מקידה לעינות פצאל – ואדי רשאש נווט ליעד
מצפה אלון לאנדרטת מערה נווט ליעד
ואדי ג'רוזליה לסרטבה נווט ליעד
ואדי אל מליח נווט ליעד
נהר הירדן – מעבר פיזי ומטאפיזי נווט ליעד
סרטבה – השפיץ של הבקעה נווט ליעד
נחל פצאל ויובליו נווט ליעד
מוואדי פיראן לנחל תלכיד נווט ליעד